IOM Global Corner:

TMO pasaulyje

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) yra vienintelė tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija, dirbanti migracijos srityje. TMO įkurta 1951 metais. Šiuo metu jos narėmis yra 157 valstybės, 10 valstybių dalyvauja stebėtojo teisėmis. TMO turi 480 vietinių biurų daugiau nei 100 valstybių, o organizacijoje dirba apie 9000 darbuotojų visame pasaulyje. Centrinė būstinė yra Ženevoje. 

TMO siekia, kad migracija būtų valdoma derinant tiek migrantų, tiek ir valstybių interesus. TMO įsitikinusi, kad globaliems migracijos iššūkiams spręsti reikalingas darnus valstybių bendradarbiavimas ir greitas bei operatyvus reagavimas. Organizacija kartu su valstybėmis bei partneriais nuolat ieško praktinių sprendimų iškilusioms problemoms spręsti bei prisideda prie jų praktinio įgyvendinimo teikdama humanitarinę pagalbą sunkioje padėtyje atsidūrusiems migrantams, pabėgėliams ir valstybės viduje perkeltiems asmenims. 

Kartu su partneriais TMO siekia:  

- Operatyviai reaguoti į globalius migracijos iššūkius;
- Plėsti visuomenių supratimą apie migraciją;
- Per migraciją skatinti socialinį ir ekonominį valstybių vystymąsi; 
- Užtikrinti žmogaus orumą ir migrantų gerovę. 

TMO yra aktyviai įsitraukusi į politikos debatus dėl migracijos ir migrantų teisių apsaugos visame pasaulyje.  TMO tiki, kad valdoma migracija gali būti naudinga tiek migrantams, tiek ir visuomenėms.

Daugiau informacijos: www.iom.int