IOM Global Corner:

Savanoriško grįžimo ir reintegracijos programa

Tikslas

Nepasisekę prieglobsčio prašytojai ir trečiųjų šalių piliečiai (TŠP), kurie atsiduria nereguliarioje situacijoje (prabuvo savo vizą, pasibaigė leidimo gyventi terminas) turi išvykti iš Lietuvos. Vadovaujantis ES bei Lietuvos teisės aktais tokiems asmenims turi būti suteikiama galimybė išvykti savanoriškai. Dažnai pasitaiko, kad šie asmenys negali išvykti patys, nes neturi arba turi nepakankamai lėšų įsigyti kelionės bilietą namo. Šiems asmenims neišvykus savanoriškai gresia išsiuntimas iš Lietuvos. Taigi, savanoriško grąžinimo pagalba dažnai yra vienintelė humaniška ir saugi galimybė nesėkmingam prieglobsčio prašytojui ar nereguliarioje situacijoje atsidūrusiam TŠP grįžti oriai į savo kilmės šalį. Siekiant išvengti pakartotinės nereguliarios migracijos ir suteikti galimybę TŠP įsitvirtinti savo kilmės valstybėje, gali būti teikiama reintegracijos pagalba. 

Tarptautinė migracijos organizacija Lietuvoje savanoriško grąžinimo pagalbą teikia daugiau kaip 16 metų. Be pagrindinių savanoriško grąžinimo ir reintegracijos veiklų, Tarptautinė migracijos organizacija prisideda prie grąžinimo procese dalyvaujančių praktikų gebėjimų stiprinimo bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo vystymo.

Pagrindinės veiklos ir rezultatai

Savanoriško grąžinimo pagalbos teikimas TŠP, įskaitant pažeidžiamus asmenis. Per daugiau nei 5 metus savanoriškai į kilmės šalis su TMO Vilniaus biuro pagalba grįžo daugiau nei 290 žmonių.  
Reintegracijos pagalbos teikimas savanoriškai grąžintiems migrantams jų kilmės šalyje. Per visą programos laikotarpį savo kilmės šalyse sėkmingai reintegravosi daugiau nei 60 žmonių. 
Seminarų, konferencijų, kitų renginių organizavimas siekiant stiprinti grąžinimo procese dalyvaujančių institucijų gebėjimus bei vystyti bendradarbiavimą. Per daugiau nei 5 programos įgyvendinimo metus surengta per 30 seminarų, mokymų ir konferencijų, 4 regioninės konsultacijos bei daugiau nei 13 mokomųjų vizitų į įvairias šalis. 
Studijos ir analizės dėl reintegracijos galimybių kilmės valstybėse. Programos įgyvendinimo laikotarpiu buvo parengtos Reintegracijos Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane bei Centrinėje Azijoje galimybių studijos. 
Aktualios informacijos savanoriško grąžinimo ir reintegracijos tematika sklaida: informacinių leidinių, plakatų, lankstinukų, video bei filmų platinimas, susitikimai su tiksline grupe, diplomatinėmis atstovybėmis, partneriais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei asmenimis.

Internetinė svetainė

Daugiau informacijos apie projektą - http://returnhome.lt/lt 

Savanori__ko_gr____imo_programa_Foto.jpg

Projektas finansuojamas Europos Grąžinimo Fondo ir Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos lėšomis